Fritidsordningen

Dagens rytme:
Aktiviteter:
Frittermad:
Fredagsseddel:
Ferier:
Samarbejdet:

Dagens rytme:
Hver morgen åbner vi kl.7.00 og har "morgenfritter" frem til skolestart kl. 8.15. Børnene afleveres i hovedbygningen, og når klokken bliver 8.oo, går ”morgenåbneren” sammen med de børn, som er kommet, på indskolingsgangen for at tage imod skolebørnene derovre. Om morgenen sætter vi ikke aktiviteter i gang. Vi kan sagtens spille spil, kort eller andet, men det foregår stille og roligt. Hvis børnene gerne vil spise morgenmad i fritteren, skal de have det med hjemmefra. 
Efter skoletid er det fritter igen.
Alle indskolingsbørn skal efter skoletid være udenfor et kvarters tid. Dette både for at børnene kommer ud og får frisk luft, og også for at de, som har rengøringsopgaver i klasserne, kan få plads til at udføre deres job. Derefter går det løs med det, som nu foregår sådan en eftermiddag. 
Eftermiddagene er den tid, børnene har til leg, til at være sammen med kammerater og venner og til at være med i de aktiviteter, vi sætter i gang.
Der foregår meget andet, end det vi lige har planlagt. Der er børn, som skal have hjælp til at løse konflikter eller skal trøstes, hjælpes ned af et træ, fortælle en sjov historie eller bare snakke med en voksen om stort og småt, eller telefonen ringer eller…!
Fra mandag til og med torsdag lukker vi klokken 17.00. Fredag klokken 16.00.

Aktiviteter:
Udbuddet af aktiviteter vil dels afhænge af, hvad vi voksne er gode til, og dels af, hvad vi fornemmer, der rører sig hos børnene. Vi tilstræber over tid at have så forskellige aktivitetstilbud som muligt. Vi vil typisk have nogle aktiviteter, som kører over længere tid (f.eks. syværksted), og de lidt hurtige, daglige aktiviteter. Det kan være at lave mosaikbilleder, male warhammer, lave bål, gå i salen og spille stikbold m.m. En af de helt faste, daglige aktiviteter er tilberedning af frittermaden. Hver dag laver vi frittermad, og der er næsten altid børn, som rigtig gerne vil være med til dette.

Derudover har vi de sidste par år lejet hallen v. Landbrugsskolen en eftermiddag om ugen fra efterårsferien frem til april måned. Vi bruger hallen til leg og bevægelse, og det går på skift mellem lille- og storefritter at komme derover.  De voksenstyrede aktiviteter, vi sætter i gang, foregår frem til den almindelige oprydning inden frittermad, og så lukkes de ned. Efter frittermaden tager rigtig mange børn med skolebussen, og der er kun få børn og få voksne tilbage. Som vi har det nu, er det muligt for de børn, som er her længere, at gå i computerrummet. Ellers er det i hverdagen sådan, at gameboy, computer, playstation og andet elektronisk kun må bruges om fredagen.

 

Frittermad:
Som nævnt tidligere er dette et fast punkt i dagens program. Når vi spiser frittermad, sidder alle ned. En eller flere siger værsgo, inden vi begynder at spise, og vi lægger op til, at dette skal være en fælles, hyggelig stund, inden der er opbrud, og mange tager skolebussen hjem.
 

Fredagsseddel:
Vi har som oftest et indlæg til Fredagssedlen. Det er ikke muligt at skrive om alt, hvad der sker i løbet af en uge, men vi tilstræber at give nogle stikord, som forældrene kan spørge uddybende til, når de har en stille stund med deres barn. Derudover bruger vi Fredagssedlen til vigtige beskeder og orientering.

Ferier:
I skoleferierne holder vi åbent fra klokken 7.00 til 17.00 (fredag til klokken 16.00) I uge 28,29 og 30 holder vi sommerferielukket, ligesom der heller ikke er åbent mellem jul og nytår og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. Skolebussen kører ikke i ferierne. Ca. 3 uger forud for hver ferie sætter vi tilmeldingsblanket på Fredagssedlen, som forældrene skal udfylde og returnere, så vi kan danne os et overblik over, hvor mange børn, der kommer i ferierne. Vi vil typisk tage ud af huset to eller tre gange i løbet af en ferieuge, og de andre dage vil vi være på skolen. Dette må forstås som hensigter, da vi ikke kan tage på ture, hvis vi har rigtig mange børn i fritteren. Som i alle andre situationer kan f.eks. sygdom blandt os voksne, eller det at der kommer flere børn, end der er tilmeldt, vælte et sådan planlagt program.

 

Samarbejdet:

Den daglige dialog mellem børn, forældre og fritter er vældig vigtig. Vi ved godt, at det er lettere for nogle – f.eks. de forældre, som kommer her dagligt. De har alle muligheder for at spørge og kommentere det, de ser eller ikke ser. Men vi vil alligevel pointere vigtigheden af, at alle siger til, hvis der er noget! Det er én af forudsætningerne for et godt og udviklende samarbejde, og det vil vi gerne have.

 

Skolebussen:

Det er muligt at benytte skolebussen til og fra skole. Hør nærmere om ruten på kontoret. Skolebussen er på skolen cirka fem minutter over otte om morgenen, og kører herfra igen klokken 15.30 mandag – torsdag, og klokken 15.00 om fredagen. Det er forældrenes ansvar at give skolen/fritteren besked om, hvorvidt ens barn skal med bus eller ej. Ligeså skal eventuelle ændringer også meddeles til os. I de yngste klasser forventer vi, at der er voksne, som står og tager imod børnene, når de skal stå af på hjemturen. Hvis ikke, kører børnene med til bussens garage, og skal så hentes der.

Når man kører med bussen skal man kunne sidde på sit sæde og tale stille og roligt med sidemanden eller bare slappe af.